Äldreboken

En positiv berättelse i ord och bild av svensk äldreomsorg! 
Mediabilden av svensk äldreomsorg har fått en felaktigt negativ slagsida som behöver korrigeras.
Det gör socialchefen Jan Bornestig och fotografen Håkan Olsén i boken .
Här samsas fakta från Socialtjänstlagen, berättelser från verkligheten och fantastiska bilder av åldrandets skönhet. 
Klicka här för att komma till Webbplatsen om Äldreboken