Lite om hur jag arbetarMobilitet och flexibilitet har de senaste åren
blivit något av ett nyckelord på det sättet jag
arbetar på. Det innebär att jag har kapacitet
att var som helst, och när som helst kan sätta
upp en studio där arbetet kräver det.
Jag arbetar också tillsammans med
professionella layoutare och formgivare
när kunden behöver broschyr eller annat
tryckmaterial. Under rubriken Advertising
visas lite prov på detta.
Fler referenser finns också om så önskas.

Alla bilder behandlas och retuscheras i Photoshop.
Företaget fungerar i mångt och mycket som
en liten reklambyrå, skillnaden är att med-
arbetarna sitter utspridda i landet i stället för
under samma tak. Priserna blir därefter.
Kolla gärna!

Känn Er varmt välkomna i
ett spännande samarbete!

Håkan Olsén

Photo International
Mattlaberg 14
782 91 Malung

Telefon: 0706-55 97 41
Mail: fotograf@hakanolsen.se
Håkan Olsén