vattenfall

Jag, Håkan Olsén, är fotograf och skribent och bosatt
i Falun. Rötterna finns i gården Mattlaberg, belägen i
Tiomilaskogen på Malungs finnmark. De senaste trettio
åren har jag arbetat som professionell fotograf.

Min utbildning gjorde jag i Miami, Florida där jag efter
avslutade studier fortsatte att arbeta som modefotograf.
1986 flyttade jag hem till Sverige och fotograferade inom
reklam, mode och porträtt de följande 10 åren.

Jag är författare och fotograf till boken ”Det Norske
Skiunderet” inför OS i Lillehammer 1994. Idag jobbar
jag i huvudsak med reklam. Broschyrmaterial, kataloger,
presentationer och dokumentation för företag och
kommuner.

Mestadels tar jag uppdrag i Sverige men även i USA,
Danmark och Norge. Den gemensamma nämnaren är
människor. Över 90% av alla mina uppdrag har
anknytning till människor i olika sammanhang.
Natur, stilleben och industri förekommer också.

I mina egna projekt föredrar jag bilder med fantasi och
en konstnärlig touch, där människor, skuggor, ett
kontrollerat ljus, det skrivna ordet och jordnära skildringar
ingår.

Tack för att Du tar Dig tid att titta in. Välkommen!

Håkan Olsén